Redovisning

Brewelius Redovisning

Auktoriserad Redovisingsbyrå SRF

Hos oss hittar du redovisningskonsulter med kompetens inom allt från löpande redovisning till årsredovisning, inkomstdeklarationer och rådgivning. Som auktoriserade redovisningskonsulter är vi medlemmar i SRF och arbetar enligt Reko – svensk standard för redovisningstjänster.

 

 

Vi arbetar med:

 

  • Löpande bokföring och rapportering
  • Inkomst- och Skattedeklarationer
  • Bokslut och Årsredovisning
  • Skatterådgivning och skatteplanering
  • Lönehantering, personaladministration
  • Företagsetablering
  • Samtalspartner och affärsrådgivare

 

 

Bokförings hjälp

Vi hjälper företag med löpande bokföring och kan även hjälpa till med årsbokslut och med avstäm-

da månadsbokslut. Vi hjälper även dig som företagare att ta fram verksamhetsbudget och beva-

kar löpande kassaflödet och likviditeten under verksamhetsåret.

Bokslut/årsredovisning

Vid årets slut kan vi upprätta bokslut och därtill årsbokslut eller årsredovisning.

För aktiebolag lämnar vi över klara redovisningshandlingar för revision.

Deklarationer/skatter

Skatteregler förändras hela tiden. Som företagare kan det vara svårt att hänga med alla skatte-

regler som ändras. För att kunna hjälpa dig med rådgivning i skattefrågor, skatteberäkningar

och upprättande av företagsdeklarationer håller vi oss uppdaterade genom att kontinuerligt gå

på kurser och informationsträffar.

Vi har ett bra kontaktnät med skattespecialister och jurister.

Vi upprättar deklarationer för bolag samt delägarna. När det uppstår skatteärenden hjälper vi

till med besvärsskrivelser och överklaganden till skatteverket.

Löneadministration

Vi kan hjälpa dig som företagare med företagets hela lönehantering Vi sänder ut lönebesked

till de anställda samt upprättar kontrolluppgifter vid årets slut.

Fakturering

Löpande registrering och betalning av leverantörsfakturor. Vi hjälper kunder med att fakturera

samt sköter uppföljningen av inbetalningar.

 

Kontakta oss idag för att få veta hur vi kan hjälpa just ert företag!

 

 

OneWeb 2012 © Copyright