Bemanning

Brewelius Redovisning

Auktoriserad Redovisingsbyrå SRF

 

 

När du vill hyra en ekonomiassistent

 

Fler och fler företag upplever ett behov av att bemanna sin verksamhet. Genom att hyra en ekonomiassistent

slipper du riskerna som en vanlig anställning kan innebära för ditt företag. Dessutom sparar ni pengar, genom

att hyra personal betalar ni endast för de timmar ni faktiskt hyr. Det ska vara enkelt och prisvärt att hyra in

kompetent personal när man behöver.Som redovisningsansvarig har vi helhetsansvar för månads- och årsbokslut, avstämningar samt årsredovisning för bolag. Vi upprättar skatt- och momsredovisningar och sköter kontakten med myndigheter.

 

Vi är Auktoriserade Redovisningskonsulter och tar ansvar för din bemanning och framför allt resultatet av den.

Genom att hyra en ekonomiassistent via oss garanterar vi att vi och våra konsulter alltid gör sitt bästa för att le-

verera över dina förväntningar.

 

För deklarationer och årsredovisningar tar vi dels en fast avgift och dels timarvode.

Vi kan göra fastprisavtal för redovisningstjänster

 

Testa oss du med! Kontakta oss redan idag.

 

 

 

 

OneWeb 2012 © Copyright