BemanningNär du vill hyra en Redovisningskonsult


Fler och fler företag upplever ett behov av att bemanna sin verksamhet. Genom att hyra en ekonomiassistent

slipper du riskerna som en vanlig anställning kan innebära för ditt företag. Dessutom sparar ni pengar, genom

att hyra personal betalar ni endast för de timmar ni faktiskt hyr. Det ska vara enkelt och prisvärt att hyra in

kompetent personal när man behöver.Som redovisningsansvarig har vi helhetsansvar för månads- och årsbokslut, avstämningar samt årsredovisning för  bolag. Vi upprättar skatt- och momsredovisningar och sköter kontakten med myndigheter.


Vi är Auktoriserade Redovisningskonsulter och  tar ansvar för din bemanning och framför allt resultatet av den.

Genom att hyra en ekonomiassistent  via oss garanterar vi att vi och våra konsulter alltid gör sitt bästa för att le-

verera över dina förväntningar.


För deklarationer och årsredovisningar tar vi dels en fast avgift och dels timarvode.

Vi kan göra fastprisavtal för redovisningstjänsterTesta oss du med!  Kontakta oss redan idag.    


e-post: info@ekonomiassistent.se


Telefon : 0707 98 45 55

OneWeb 2012 © Copyright